Archiwum październik 2011


paź 01 2011 instalacje dla przemysłu
Komentarze: 0

Specjalizujemy się w systemach zintegrowanych i posiadamy strukturę organizacyjną umożliwiającą realizację i nadzór nad wszystkimi etapami każdego projektu:  

faza wstępna - identyfikacja potrzeb klienta (zapoznanie się z problemami, pobranie próbek do badań itp.); wybór optymalnego rozwiązania technologicznego i przygotowanie oferty wstępnej; opracowanie projektu wielobranżowego separatory; zarządzanie realizacją kontraktu; budowa i nadzór nad podwykonawstwem; systemy sterownia i zdalnej kontroli urządzeń; pomoc techniczna i zaplanowanie działań podczas eksploatacji; szkolenie pracowników.

Przy realizacji projektów oczyszczalni, separatorów dbamy o to, aby nasze instalacje były obiektami przyszłościowymi, które nadążają za szybkim rozwojem przemysłu i nie tylko spełniają ostre normy dyrektyw, ale są również korzystne ekonomicznie, zmniejszają koszty zużycia energii a docelowo zapewniają "zero niedogodności" dla otaczającego środowiska.

Dla klientów przemysłowych oferuje szeroki wachlarz uslug z zakresu inżynierii wodnej:

realizację obiektów"pod klucz"; dostawy urządzeń i linii technologicznych; usługi serwisowe dostarczonych instalacji i urządzeń; konsulting; realizację nowych obiektów oraz rozbudowę i modernizację już istniejących.

Dostarcza pełny zakres urządzeń niezbędnych dla codziennej pracy stacji oraz jej bieżących usprawnień, niezależnie od wielkości.

Rozwiązania te obejmują:

Mini stacje uzdatniania wody i przenośne stacje uzdatniania wody, które są stosowane w przypadku wystąpienia większego zapotrzebowania na czystą wodę, np. z powodu warunków klimatycznych, klęsk żywiołowych, itp.; Kompaktowe, zdalnie sterowane systemy, które są w stanie zaspokoić potrzeby zarówno małych społeczności wiejskich, jak i dużych aglomeracji miejskich; Standardowe lub modułowe systemy, które łączą w sobie kilka technologii uzdatniania wody; Oprogramowanie wspomagające codzienny nadzór nad stacją oraz jej konserwację; Usługi serwisowe w zakresie dostarczonych instalacji, które gwarantuję bezpieczeństwo, odpowiednią wydajność oraz długi cykl życia zainstalowanych systemów.