lip 28 2011

dobór separatora


Komentarze: 0

 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r., ścieki przed

odprowadzeniem do  śródlądowych wód powierzchniowych winny  być oczyszczone w

stopniu zapewniającym usunięcie zawiesin ogólnych, oraz substancji 

ropopochodnych. 

Całość konstrukcji  separatorów wykonywana  jest  z rur GRP na bazie  żywic 

poliestrowych. Króćce przyłączeniowe wykonywane są z rur GRP bądź PVC. Pokrywy

włazów standardowo  wykonywane są z laminatów (posadowienie separatora w

terenach „zielonych”) lub włazów żeliwnych wraz z betonową konstrukcją odciążającą, 

co umożliwia ich zabudowę i eksploatację w warunkach  obciążenia od ruchu

kołowego. 

Pozwalające na dowolną konfigurację w zależności od potrzeb, niezbędnych 

przepustowości, istniejących warunków terenowych, kryteriów odbioru ścieków itd.

Wielkość lub ilość urządzeń filtracyjnych separatora lub komory separacyjnej zależy 

przede wszystkim od przepływu nominalnego. 

Głównym procesem zachodzącym w urządzeniu jest zjawisko flotacji (unoszenia 

cząsteczek oleju na powierzchnię) poprzedzone  koalescencją (łączeniem się

zdyspergowanych cząstek ropopochodnych w większe). Zjawisko koalescencji 

zachodzi na filtrze będącym standardowym  wyposażeniem każdego separatora. 

Każdy układ filtracji posiada  własne samoczynne zamknięcie odpływu 

zabezpieczające przed  wydostaniem się substancji separowanej na zewnątrz i

skażenie miejsca zrzutu oczyszczonych  ścieków deszczowych. Na  życzenie możliwe

jest zainstalowanie układu informującego o poziomie substancji ropopochodnych  i 

alarmującego o przepełnieniu separatora (łącze przewodowe lub bezprzewodowe). 

separatorek : :
Do tej pory nie pojawił się jeszcze żaden komentarz. Ale Ty możesz to zmienić ;)

Dodaj komentarz